Uczelnieinfo.pl

Aktualności

SGGW najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce Drukuj Email

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie po raz drugi z rzędu otrzymała tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce”. W konkursie zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne, uczelnie zostały wnikliwie ocenione pod względem stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania oraz innowacyjnych działań realizowanych w sektorze szkolnictwa wyższego.

Kryteria oceny uczelni były bardzo szczegółowe i wymagały od najlepszych wykazania, że w procesie dydaktycznym i naukowym z sukcesem stosują nowoczesne rozwiązania informatyczne. Oceniano między innymi w jaki sposób uczelnie są widoczne w Internecie. SGGW posiada multimedialną, dostosowaną do trendów obowiązujących w sieci stronę główną uczelni www.sggw.pl i mimo, że strona powstała ponad 2 lata temu, uczelnia już pracuje na nową, jeszcze bardziej przejrzystą witryną WWW. SGGW posiada także telewizję internetową www.sggw.tv oraz kilkanaście wydziałowych stron internetowych. Ponadto uczelnia ma swoje profile na You Tube i portalach społecznościowych.

W konkursie oceniano także wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce, w tym między innymi edukację poprzez Internet, wyposażenie sal dydaktycznych, wykorzystywanie technologii ułatwiających studiowanie  i dostęp do wiedzy. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi między innymi jako lider unijnego projektu „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”, który ma za zadanie między innymi: wdrażanie i upowszechnianie kształcenia na odległość (studia eRolnictwo), podnoszenie kompetencji kadry akademickiej poprzez szkolenia, umożliwienie absolwentom zdobycia praktyki – także zagranicą, wdrożenie rozwiązań stosowanych w zagranicznych uczelniach w zakresie LCT w nauczaniu oraz wsparcie studentów i absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy, w tym poprzez analizę losów absolwentów.

Kapituła konkursu oceniała także użyte przez uczelnie technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy. Analizowano między innymi elektroniczne systemy rejestracji kandydatów na studia, e-dziekanat, elektroniczne indeksy, dostęp do zbiorów bibliotecznych on-line, korzystanie z elektronicznych baz danych oraz licencje darmowego dla studentów oprogramowania.

Także tworzenie perspektyw zawodowych dla absolwentów było ważnym elementem oceny. W SGGW funkcjonuje Sekcja Promocji Absolwentów „Agrokadra”, specjalny portal internetowy www.bk.sggw.pl przeznaczony dla studentów i absolwentów, którego zadaniem jest pomoc w zdobyciu pracy, działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, poszczególne wydziały aktywnie współpracują z wieloma branżowymi przedsiębiorstwami, a studenci korzystają z bezpłatnych szkoleń wspomagających poruszanie się na trudnym rynku pracy. Oceniano także certyfikaty posiadane przez uczelnie oraz laboratoria akredytowane.

Konkurs na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce” był prowadzony w dwóch oddzielnych kategoriach dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Zwycięzcy w kategorii uczelnie publiczne:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Politechnika Gdańska

Uniwersytet w Białymstoku

 

Zwycięzcy w kategorii uczelnie niepubliczne

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Źródło: www.sggw.pl