Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Nowe specjalizacje na kierunku turystyka i rekreacja Drukuj Email

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i DziennikarstwaZarządzanie i marketing w turystyce oraz turystyka zdrowotna i SPA – to dwie nowe specjalizacje na kierunku turystyka i rekreacja, które proponuje Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.
Już od roku akademickiego 2010/11 studenci WZ SWPS Poznań będą mieli do wyboru nie dwie, a cztery specjalizacje:
• turystyka kulturowa
• turystyka regionów
• zarządzanie i marketing w turystyce
• turystyka zdrowotna i SPA
W SWPS w Poznaniu na kierunku turystyka i rekreacja i specjalności  zarządzanie i marketing w turystyce realizowane są przedmioty związane z zarządzaniem, marketingiem, ekonomią oraz organizacją w szeroko rozumianej branży turystycznej. Studenci zapoznają się z wiedzą dotyczącą kierowaniem przedsiębiorstwem turystycznym a w tym z zagadnieniami ekonomicznymi, finansowymi, psychologicznymi, marketingiem i prawem gospodarczym. Celem studiów jest zapoznanie studentów ze zjawiskami ekonomicznymi i społeczno-gospodarczymi, o których wiedza będzie im potrzebna w przyszłej bądź wykonywanej już pracy zawodowej.


Przedmioty specjalizacyjne:
• Zarządzanie i organizacja imprez kulturalnych
• Psychologia w zarządzaniu
• Badania marketingowe
• Marketing międzynarodowy
• Finanse przedsiębiorstwa
• Rachunkowość finansowa
• Produkt turystyczny w regionie
• Seminarium dyplomowe
• Pracownia metodyczna
• Pilotaż i przewodnictwo (organizacja 5-dniowej wycieczki autokarowej)
• Obóz i ćwiczenia terenowe z turystyki aktywnej
• Praktyki zawodowe 4 tygodnie

Sylwetka absolwenta:
Obok ogólnej wiedzy z zakresu turystyki i rekreacji po ukończeniu specjalności Zarządzanie i marketing w turystyce absolwenci będą potrafili pełnić funkcje menedżerskie oraz efektywnie kierować przedsiębiorstwem turystycznym, w tym także własną firmą, jak również tworzyć własne oferty turystyczne oraz wykorzystywać nowoczesne media w promocji swoich produktów. Umiejętności te umożliwia zdobyta w trakcie studiów wiedza z zakresu zarządzania, zagadnień finansowych, ekonomicznych, oraz marketingu w sferze usług turystycznych.

Perspektywy zawodowe
Absolwent specjalności Zarządzanie i marketing w turystyce znajdzie zatrudnienie w:
• biurach podróży,
• agencjach turystycznych,
• instytucjach zajmujących się promocją i obsługą ruchu turystycznego,
• gospodarstwach agroturystycznych,
• administracji państwowej i instytucjach społecznych, odpowiedzialnych za sektor turystyczny,
• urzędach oraz administracji lokalnej i regionalnej, na stanowisku odpowiedzialnym za promocję regionu i rozwój turystyki,
• ośrodkach kultury, rekreacji i sportu,
• polskich i zagranicznych biurach promujących Polskę jako miejsce atrakcyjne dla podróżujących i zwiedzających obcokrajowców.

Turystyka zdrowotna stała się obecnie jednym z wiodących sektorów branży turystycznej, pozwalając na łączenie leczenia oraz odnowy biologicznej z wypoczynkiem. Coraz więcej ludzi wybiera wyjazdy turystyczne łączone z zabiegami zdrowotnymi oraz poprawiającymi urodę. SPA (sanitas per aquam), inaczej zdrowie przez wodę będąc sposobem na osiągnięcie harmonii ducha i ciała dzięki wodolecznictwie jest obecnie najdynamiczniej rozwijającą się i dochodową branżą kosmetyki profesjonalnej. W ramach studiów licencjackich na kierunku turystyka i rekreacja i specjalności turystyka zdrowotna i SPA studenci zapoznają się z wiedzą dotyczącą podstawowych zagadnień z turystyki i rekreacji poszerzonych o zagadnienia związane z turystyką medyczną oraz wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu i hotelarstwa ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prowadzenia gabinetów odnowy biologicznej SPA.

Przedmioty specjalizacyjne

Psychologia w zarządzaniu
Badania marketingowe
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość finansowa
Produkt turystyczny w regionie
Turystyka uzdrowiskowa
Bioklimatologia
Kosmetologia
Seminarium dyplomowe
Pracownia metodyczna
Pilotaż i przewodnictwo (organizacja 5-dniowej wycieczki autokarowej)
Obóz i ćwiczenia terenowe z turystyki aktywnej
Praktyki zawodowe 4 tygodnie

Sylwetka absolwenta
Obok ogólnej wiedzy z zakresu turystyki i rekreacji oraz zarządzania i marketingu i hotelarstwa uzupełnionej o zagadnienia fizjologiczne i kosmetologiczne po ukończeniu specjalności Turystyka zdrowotna i SPA absolwenci będą potrafili pełnić funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków SPA. Będą przygotowani do prowadzenia własnej firmy o tym profilu jak również do tworzenia własnych unikatowych ofert z zakresu turystyki zdrowotnej.

Perspektywy zawodowe
Absolwent specjalności Turystyka zdrowotna i SPA znajdzie zatrudnienie w:
• hotelach i ośrodkach SPA
• biurach podróży,
• agencjach turystycznych,
• instytucjach zajmujących się promocją i obsługą ruchu turystycznego,
• gospodarstwach agroturystycznych,
• administracji państwowej i instytucjach społecznych, odpowiedzialnych za sektor turystyczny,
• urzędach oraz administracji lokalnej i regionalnej, na stanowisku odpowiedzialnym za promocję regionu i rozwój turystyki,
• ośrodkach kultury, rekreacji i sportu,
• polskich i zagranicznych biurach promujących Polskę jako miejsce atrakcyjne dla podróżujących i zwiedzających obcokrajowców.