Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Drukuj Email

Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW informuje, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza trzy konkursy zamknięte na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1, Priorytetu IV PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Kwoty na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych konkursów oraz terminy składania wniosków:

Konkurs nr 1 /PO KL/4.1.1/2010: 400 000 000 PLN, od 15 marca do 22 kwietnia 2010 r.

Konkurs nr 2/PO KL/4.1.1/2010: 250 000 000 PLN, od 15 marca do 11 maja 2010 r.

Konkurs nr 3/PO KL/4.1.1/2010: 50 000 000 PLN, od 15 marca do 22 kwietnia 2010 r.


Dokumentacje konkursowe znajdują się w załączonych plikach:

 

Konkurs nr 1 /PO KL/

Ogłoszenie 1

Konkurs nr 1 – wersja wyjściowa

1 Harmonogram_procedury_wyboru_projektów

1 Karta_oceny_formalnej

1 Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie

1 Wzór_listu_intencyjnego

1 Wzór_umowy_o_dofinansowanie_projektu_z_załącznikami

1 Wzór_umowy_o_współpracy_ponadnarodowej

1 Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_realizacji

 

Konkurs nr 2 /POKL/

Ogłoszenie 2

Konkurs nr 2 – wersja wyjściowa

2_Harmonogram_procedury_wyboru_projektow

2_Karta_oceny_formalnej

2_Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie

2_Wzór_listu_intencyjnego

2_Wzór_umowy_o_dofinansowanie_projektu_z_załącznikami

2_Wzór_umowy_o_współpracy_ponadnarodowej

2_Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_realizacji

 

Konkurs nr 3 /POKL/

Ogłoszenie 3

Konkurs nr 3

3_Harmonogram_procedury_wyboru_projektów

3_Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie

3 Karta oceny formalnej

3_Wzór_listu_intencyjnego

3_Wzór_umowy_o_dofinansowanie_projektu_z_załącznikami

3_Wzór_umowy_o_współpracy_ponadnarodowej

3_Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_realizacji_projektu