Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Zagraniczne stypendia dla studentów Drukuj Email
Polscy studenci mają szanse na stypendium na najlepszych europejskich uczeniach. Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja programu Amgen Scholars. Dzięki niemu wybrani studenci będą mieli szansę wziąć udział projektach badawczych m.in. w Cambridge.

W czasie, kiedy nowe pokolenie naukowców jest potrzebne jeszcze bardziej niż kiedyś, Fundacja Amgen rozpoczęła Europejski Program Naukowy AMGEN (Amgen Scholars Europe Programe ASEP) by jak najszybciej zapewnić przyszłym czołowy naukowcom dostęp do laboratoriów badawczych na światowym poziomie. Program jest adresowany do studentów kierunków medycznych, chemicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych.

Program Naukowy AMGEN to inicjatywa z budżetem w wysokości 27.5 miliona dolarów. Po raz pierwszy rozpoczęto działalność na terenie Stanów Zjednoczonych w 2006 roku. Fundacja Amgen zdecydowała się na rozszerzenie działalności na Europę. Program zapewnia studentom niepowtarzalną okazje do uczestnictwa w projektach badawczych pod opieką najbardziej utytułowanych i doświadczonych naukowców z obszaru biologii, bioinżynierii i chemii. W Europie naszymi partnerami programu są Uniwersytet w Cambridge (Wielka Brytania), Karolinska Institutet, (Szwecja), i Uniwersytet Ludwig-Maximilians – LMU (Niemcy)

AESP ma miejsce po raz drugi w Europie. W poprzedniej edycji programu brało udział 59 stypendystów. Reprezentowali 35 uczelni wyższych spośród 15 krajów w tym: Bośnię, Chorwację, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Irlandię, Polskę, Rosję, Serbię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię, Turcję oraz Wielką Brytanię. Polskę reprezentowało 7 studentów.

Każdy jednostka akademicka biorąca udział w programie ASEP decyduje o kandydatach przyjętych do niej spośród wszystkich aplikacji z całej Europy. Każdy z programów ma indywidualny proces aplikacyjny. Każdy z nich wymaga informacji o dotychczasowych wynikach nauki, listu rekomendacyjnego i eseju. Laureaci nie pokrywają żadnych kosztów związanych z udziałem w Programie. Poszukiwani są przede wszystkim osoby zainteresowane tematyką konkretnych projektów badawczych, które chcą poszerzać swą wiedzę w danych dziedzinach.

Aby zdobyć więcej informacji o Europejskim Programie Naukowym Amgen wejdź na: www.amgenscholars.eu

Amgen Scholars Europe Flyer.

O Fundacji Amgen:

Celem fundacji Amgen (wwwext.amgen.com/citizenship/overview.html) jest wspieranie edukacji przedmiotów ścisłych, poprawa dostępu pacjentów do służby zdrowia i wzmacnianie społeczności lokalnych gdzie żyją i pracują pracownicy Amgen. Od 1991 roku Fundacja przeznaczyła 130 milionów dolarów na granty dla organizacji non profit w Stanach Zjednoczonych, Puerto Rico i Europie. Celem ich było zainicjowanie zmian których rezultat pokrywał by się z celami Fundacji.

O Grantach przyznawanych na badania przez Amgen:

Inicjatywa Grantów przyznawanych przez Amgen powstała w 2006 roku. Na ten cel dotychczas zostało przyznanych 27.5 miliona dolarów. Kwota ta zapewnia studentom udział w badaniach na najlepszych światowych jednostkach badawczo – dydaktycznych. W Stanach Zjednoczonych w projekcie biorą udział: California Institute of Technology; Columbia University/Barnard College; Howard University; MIT; Stanford University; University of California, Berkeley; UCLA; University of California, San Diego; University of California, San Francisco; and University of Washington.

W Europie, w programie biorą udział  University of Cambridge, Karolinska Institutet, and Ludwig-Maximilians-Universität. Do dziś ponad 800 studentów skorzystało z grantów przyznanych przez Amgen. Wielu spośród naszych alumnów jest w trakcie przygotowania doktoratów na najlepszych światowych uczelniach.

Źródło: AgroWorld.pl