Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Są pieniądze na postęp naukowy Drukuj Email
Z początkiem stycznia 2010 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego, realizowanego w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaru tematycznego Badania i rozwój Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych (kapitał ludzki); będą wspierać postęp naukowy i innowacyjność (perspektywy naukowe); oraz doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi (tworzenie sieci kontaktów).

Szczegóły na temat naboru wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla kadry naukowej, chcącej nawiązać współpracę z naukowcami ze Szwajcarii znajdują się na stronie: http://www.programszwajcarski.gov.pl/Informacje_Ogolne/Strony/Informacje.aspx

Źródło: AgroWorld.pl