Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Drukuj
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia humanistyczne na 20 kierunkach w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie (od roku 2010/2011 także w Poznaniu i Katowicach): psychologia, psychologia dla magistrów, psychologia w języku angielskim, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, filologia angielska, filologia orientalna – arabistyka, filologia skandynawska, iberystyka, italianistyka, polonistyka, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, fizjoterapia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja.

Od 14 lat uczelnia jest jednym z ważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ok. 13,5 tys. studentów. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki realizując innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.