Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Drukuj Email

Logo SGGWSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
SGGW, jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r. Orędownikami jej założenia byli Stanisław Staszic i Stanisław Potocki. Honorowymi doktorami SGGW są m.in.: Papież Jan Paweł II, Prezydent Ignacy Mościcki, a także laureaci Nagrody Nobla Norman Borlaug, Rolf Zinkernagel i Peter Doherty. W SGGW na 27 kierunkach uczy się 25 tys. studentów. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, dyplom uzyskany na uczelni SGGW jest nie tylko powodem do dumy, lecz także przepustką do wymarzonej pracy.

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu Drukuj Email

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu Powołana została w 1998 roku na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych. Obecnie uczelnia kształci ogółem 5 027 studentów. Zatrudnia 251 nauczycieli akademickich: 14 profesorów, 28 doktorów habilitowanych, 75 doktorów, 134 magistrów. Powodem do dumy są wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej. Są wśród niej uznane autorytety w swoich dziedzinach wiedzy, posiadające znaczący dorobek naukowy oraz aktywne kontakty z renomowanymi uczelniami w kraju i za granicą.

 
Akademia Finansów (Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości) Drukuj Email
Akademia finansów Akademia Finansów (Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości)     
Uczelnia kształci w systemie dziennym i zaocznym, na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich o kierunku finanse
i rachunkowość, oraz stosunki międzynarodowe. Jako jedna
z pięciu uczelni niepaństwowych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Uczelnia zatrudnia 260 pracowników naukowo-dydaktycznych, wśród nich jest 77 profesorów i doktorów habilitowanych. Uczelnia należy do najwyżej notowanych w prestiżowych rankingach, zajmuje na nich czołowe miejsca już od wielu lat.
 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Drukuj Email
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia humanistyczne na 20 kierunkach w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie (od roku 2010/2011 także w Poznaniu i Katowicach): psychologia, psychologia dla magistrów, psychologia w języku angielskim, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, filologia angielska, filologia orientalna – arabistyka, filologia skandynawska, iberystyka, italianistyka, polonistyka, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, fizjoterapia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja.

Od 14 lat uczelnia jest jednym z ważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ok. 13,5 tys. studentów. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki realizując innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.

 
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Drukuj Email

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i DziennikarstwaWyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa powstała w 1996 roku. Obecnie jako jedyna uczelnia w Wielkopolsce kształci studentów aż na sześciu kierunkach studiów. Cztery z nich: kulturoznawstwo, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe na poziomie magisterskim, pedagogikę na poziomie licencjackim oraz informatykę na poziomie inżynierskim. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych: Akademia trenera, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Negocjacje i sztuka dyplomacji, Marketing i doradztwo polityczne, Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z UE, Public Relations, Manager projektu unijnego, Zarządzanie informacją w administracji i biznesie (z SWPS), Psychologia w firmie i życiu społecznym (z SWPS), Szkoła gender – podyplomowe studia nad płcią (z SWPS), Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich (z SWPS) oraz specjalną (we współpracy z ODN-Uni-Terra) ofertę doskonalących i kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli. Prowadzi także wspólnie z Instytutem Zachodnim studia doktorskie w zakresie historii i nauki o polityce.