Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Jan Kochanowski PDF Drukuj Email

Ur. 6 czerwca 1530 r. w Sycynie koło Zwolenia
Zm. 22 sierpnia 1584 r. w Lublinie

Najważniejsze dzieła
    Odprawa posłów greckich (1578), Psałterz Dawidów (parafrazy psalmów, 1579), Treny (1580), Fraszki (1584), Pieśni ksiąg dwoje (1586)

więcej w Wikipedii

 

Fragmenta albo pozostałe pisma (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)

Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Fragmenta albo pozostałe pisma, Drukarnia Łazarzowa, Kraków, 1590

1. Pieśń (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

2. Pieśń I (Pewienem tego, a nic sie nie mylę...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

3. Pieśń II (Nie ma świat nic trwałego, a to barzo k rzeczy...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń


4. Pieśń III (Oko śmiertelne Boga nie widziało...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

5. Pieśń IV (Kiedy by kogo Bóg był swymi słowy...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

6. Pieśń V (Panie, jako barzo błądzą...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

7. Pieśń VI (Co by ty, urodziwa Hanno, na to dała...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń


8.  Pieśń VII (Bodaj ci złe dni!) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

9. Pieśń VIII (Kiedy sie rane zapalają zorza...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

 

10. Pieśń IX (Kto mi wiary dać nie chce, daj ją oku swemu...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń


11. Pieśń X (Juno, porzuć swój gniew długi...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

12. Pieśń XI (Prózna twa chłuba, nie kochaj sie w sobie...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń