Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Renesans Drukuj Email
Czas w Europie koniec XIII — pocz. XVI w.; w Polsce XV-XVI w.
Najwybitniejsi twórcy
    F. Petrarca, G. Boccacio, P. Ronsard, L. Ariosto, T. Tasso, L. de Camoes, M. Cervantes, F. Rabelais, M. Montaigne, N. Machiavelli, M. Rej, J. Kochanowski, K. Janicki, A. Krzycki, J. Dantyszek, Ł. Górnicki, A. Frycz Modrzewski
Reprezentatywne gatunki
    fraszka, pieśń, elegia, tren, traktat parenetyczny, dialog polityczny, sonet, oda

Inaczej: odrodzenie, epoka po średniowieczu a przed barokiem, charakteryzująca się wszechstronnym odrodzeniem tradycji antycznych (w tym gatunków sztuki, kierunków filozofii, języków starożytnych — powrót do źródeł ad fontes) oraz zainteresowanie człowiekiem, właściwymi mu sferami np. językiem, anatomią, twórczymi możliwościami, sposobem istnienia w świecie (antropocentryzm, humanizm). Ideałem był człowiek wszechstronnie wykształcony i aktywny w wielu dziedzinach (Leonardo da Vinci jako człowiek renesansu; poeta doctus). Zjawiskami związanymi z nowym prądem była laicyzacja i rozwój nauki, czy reformacja, w której przejawiał się humanistyczny indywidualizm w podejściu do kwestii religijnych i politycznych oraz krytycyzm wobec autorytetów.

Przeczytaj artykuł o epoce Renesans w Wikipedii

 

Fragmenta albo pozostałe pisma (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)

Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Fragmenta albo pozostałe pisma, Drukarnia Łazarzowa, Kraków, 1590

1. Pieśń (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

2. Pieśń I (Pewienem tego, a nic sie nie mylę...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

3. Pieśń II (Nie ma świat nic trwałego, a to barzo k rzeczy...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń


4. Pieśń III (Oko śmiertelne Boga nie widziało...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

5. Pieśń IV (Kiedy by kogo Bóg był swymi słowy...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

6. Pieśń V (Panie, jako barzo błądzą...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

7. Pieśń VI (Co by ty, urodziwa Hanno, na to dała...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń


8.  Pieśń VII (Bodaj ci złe dni!) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

9. Pieśń VIII (Kiedy sie rane zapalają zorza...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

 

10. Pieśń IX (Kto mi wiary dać nie chce, daj ją oku swemu...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń


11. Pieśń X (Juno, porzuć swój gniew długi...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

12. Pieśń XI (Prózna twa chłuba, nie kochaj sie w sobie...) (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń


  •  Fraszki


    Utwór w:
    Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

    Fraszki, Jan Kochanowski
  
    Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Dzieła polskie, tom 1, Państwowy Instytut Wydawniczy, wyd. 8, Warszawa, 1976
  

  • Dedykacja


Jan Kochanowski

Fraszki

[Dedykacja]

    Fraszki tym książkom dzieją: kto się puści na nie
    Uszczypliwym językiem, za fraszką nie stanie.

Utwór w:
Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

  •  Księgi pierwsze

      
        Księgi pierwsze, Jan Kochanowski
      
        Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Dzieła polskie, tom 1, Państwowy Instytut Wydawniczy, wyd. 8, Warszawa, 1976
      

1.  Do Baltazera


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

 

2. Do Chmury


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

3. O tymże (Wierzę, od początku świata...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

4. Do gospodyniej


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

5. Do gościa (Jeśli darmo masz te książki...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

6. Do gościa (Nie pieść się długo z mymi książeczkami...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

7. Do Hanny (Chybaby nie wiedziała, co znaczy twarz blada...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

8. Do Jakuba


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

9. Do Jana (Radzę, Janie, daj pokój przedsięwzięciu swemu...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

10. Do Jósta (Wiesz, coś mi winien; miejże się do taszki...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski       
      

11. Do Kachny (Pewnie cię moje zwierciadło zawstydzi...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

12. Do Marcina (A więc by ty, Marcinie, przed tym nie ugonił...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

13. Do Mikołaja Firleja (Jesliby w moich książkach co takiego było...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

14. Do Mikołaja Mieleckiego (Nie dar jaki kosztowny, ale co przemogę...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

 
15. Do miłości (Chyba w serce, Miłości, proszę, nie uderzaj...)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

16. Do paniej (Co usty mówisz, byś w sercu myśliła...)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

17. Do paniej (Imię twe, pani, które rad mianuję...)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski


18. Do paniej (Pani jako nadobna, tak też i uczciwa!)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski


19. Do Pawełka

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

20. Do Pawła (Dobra to, Pawle, możesz wierzyć, szkoła...)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

21. Do Pawła (Pawle, rzecz pewna, u twego sąsiada...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

22. Do Pawła Stępowskiego

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

23. Do Stanisława (Co mi Sybilla prorokuje ninie?)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski


24. Do Walka


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

25. Epitafium dziecięciu (Byłem ojcem niedawno, dziś nie mam nikogo...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

26. Epitafium dziecięciu (Ojcze, nade mną płakać nie potrzeba...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

27. Epitafium Jędrzejowi Żelisławskiemu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

28. Epitafium Kosowi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

29. O tymże (Wczora pił z nami, a dziś go chowamy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

30. Epitafium Krysztofowi Sienieńskiemu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

31. Epitafium Wojciechowi Kryskiemu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

32. Drugie Temuż (Hiszpany, Włochy i Niemce zwiedziwszy...)

       
        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

33. Epitafium Wysockiemu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

34. Na Barbarę


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

35. Na butnego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

36. Na Fortunę


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

37. Na frasowne


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

38. Na frasownego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

39. Na gospodarza


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

40. Na grzebień


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

41. Na hardego (Nie bądź mi hardym, chociaś wielkim panem...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

42. Na hardego (Nie chcę w tej mierze głowy psować sobie...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

43. Na kogoś


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

44. Na Konrata


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

45.  Na łakome


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

46. Na matematyka


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

47. Na Matusza


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

48.  Na miernika


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

49.  Na młodość


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

50. Na nabożną


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
 

51. Na nieodpowiedną


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski


52. Na niesłowną

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

53.  Na niesłownego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

54. Na pany


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

55. Na pieszczone ziemiany


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

56.  Na pijanego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

57. Na poduszkę


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

58. Na posła papieskiego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

59.  Na Sokalskie mogiły


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

60. Na starą


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

61. Na starość


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

62. Na stryja


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

63. Na swoje księgi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

64. Na Ślasę


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

65.  Na śmierć


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

66. Na Świętego Ojca


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

67. Na ucztę


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

68.  Na utratne


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

69. O chłopcu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

70. O chmielu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
 

71. O dobrym panie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

72. O Doktorze Hiszpanie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

73. Ofiara (Łuk i sajdak twój, Febe, niech będzie, lecz strzały...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

74. O fraszkach (Komu sto fraszek zda się przeczyść mało...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

75. O fraszkach (Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i śrzednią...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

76. O gospodyniej (Proszono jednej wielkimi prośbami...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

77. O gospodyniej (Starosta jednej paniej rozkazał objawić...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

78. O Hannie (Serce mi zbiegło, a nie wiem inaczej...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

79. O Hannie (Tu góra drzewy natkniona...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

80. O Jędrzeju


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

81. O Kachnie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

82. O kocie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

83. O księdzu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

84. O liście


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

85. O Łazickim a Barzym


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

86. O miłości (Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

87. O prałacie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

88. O sobie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

89. O Staszku


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

90. O ślachcicu polskim


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

91. O śmierci


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

92. O zazdrości


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

93. O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

94. O żywocie ludzkim (Wieczna Myśli, któraś jest dalej niż od wieka...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

95. Raki


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

96. Sen


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

97. Z Anakreonta (Ciężko, kto nie miłuje, ciężko, kto miłuje...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Anakreontyk, Jan Kochanowski

98. Z Anakreonta (Ja chcę śpiewać krwawe boje...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Anakreontyk, Jan Kochanowski

99. Z Anakreonta (Kiedy by worek bogatego złota...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Anakreontyk, Jan Kochanowski

100. Z Anakreonta (Próżno się mam odejmować...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Anakreontyk, Jan Kochanowski
  

101. Za pijanicami


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

  
   
  

  •    Księgi wtóre


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      
        Księgi wtóre, Jan Kochanowski
      
        Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Dzieła polskie, tom 1, Państwowy Instytut Wydawniczy, wyd. 8, Warszawa, 1976
      

        1.  Do Anakreonta


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        2. Do Andrzeja Trzecieskiego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        3. Do Anny (Królowi rówien, a jeśli się godzi...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        4. Do Anny (Wczora, czekając na twe obietnice...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        5. Do Bartosza


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        6. Do boginiej


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        7. Do doktora (Arcydoktorem cię zwać każdy może śmiele...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        8. Do doktora (Mówiłem ci, nie noś mi tych fraszek, doktorze...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        9. Do doktora (Nie mam ci zacz dziękować, mój miły doktorze...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        10. Do doktora (Nie trzeba mi się wiele dowiadować...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      
      

        11. Do doktora (Nie wiem, podobno li to co ku rozumowi...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        12. Do doktora Montana


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        13. Do drużby


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
       

        14. Do dziewki (A co wiedzieć, gdzie chodzisz, moja dziewko śliczna...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        15. Do dziewki (Daj, czegoć nie ubędzie, byś nawięcej dała...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        16. Do Franciszka


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        17. Do fraszek (Fraszki moje, coście mi dotąd zachowały...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        18. Do fraszek (Fraszki, za wszeteczne was ludzie poczytają...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        19. Do gospodarza (Rad się widzę u ciebie, gospodarzu miły!)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        20. Do gościa (Bądź ptaka, bądź zająca szukasz po tym boru...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski 

        21. Do Hanny (Na palcu masz dyjament, w sercu twardy krzemień...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        22. Do Jadwigi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        23. Do Jana (Janie, mój drużba...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        24. Do Jędrzeja (A cóż radzisz, Jędrzeju? Wszak mogę w twe uszy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        25. Do Jędrzeja (Który mój nieprzyjaciel i człowiek tak srogi...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        26. Do Jędrzeja Patrycego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        27. Do Jósta (Twój mi brat, Jóstcie, powiada o tobie...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        28. Do Marcina (Filozofi, co nad nas uszy lepsze mają...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        29. Do Mikołaja Mieleckiego (Na swe złeś mię upoił, mój dobry starosta...)

   
        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        30. Do Montana


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        31. Do nieznajomego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski 

        32. Do paniej (Słyszcie, pani! Te fraszki, co teraz czytacie...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        33. Do Petryła      


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        34. Do Piotra Kłoczowskiego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        35. Do Pluta


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        36. Do przyjaciela (Jednego chcieć i nie chcieć to społeczność prawa...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        37. Do przyjaciela (Nie frasuj sobie, przyjacielu, głowy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        38. Do tegóż (Albo z nas szydzisz, albo sam wiłujesz...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        39. Do pszczół


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        40. Do snu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski 

        41. Do Stanisława (Powiedz mi, gdzie się chowasz, bracie Stanisławie...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        42. Do Stanisława Meglewskiego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        43. Do Stanisława Porębskiego

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        44. Do swych rymów


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        45. Do Wenery


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        46. Do Wędy


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        47. Do wojewody (Nie są, wojewodo zacny, czasy po temu...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        48. Do Wojtka (I owszem, miły Wojtku, zjednaj się z tą panią...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        49. Do Wojtka (Pytasz, nie teszno li mię tak samego siedzieć?)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        50. Epitafium Andrzejowi Bzickiemu, kasztelanowi chełmskiem

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        51. Tegoż małżonce (Anna z Piłce, dwu mężu zacnych pochowawszy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        52. Epitafium Sobiechowi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        53. Ku Muzom


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        54. Na Chmurę


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        55. Na fraszki


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        56. Nagrobek Adrianowi doktorowi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        57. Nagrobek Annie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        58. Nagrobek mężowi od żony


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        59. Nagrobek Mikołajowi Trzebuchowskiemu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        60. Temuż (By Bóg duszę za duszę chciał od nas przyjmować...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

        61. Nagrobek opiłej babie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        62. Nagrobek Pawłowi Chmielowskiemu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        63. Nagrobek Stanisławowi Zaklice z Czyżowa


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        64. Dorocie z Michowa, żenie jego (Nie chciałam cię, mężu mój, zostać, twoja żona...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        65. Na historyją trojańską


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        66. Na lipę (Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        67. Na łakomego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        68. Na most warszewski


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        69. Na tenże (Nie woła dziś przewoźnik: „Wsiadaj, kto ma wsiadać!)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        70. Na tenże (To jest on brzeg szczęśliwy, gdzie na czasy wieczne...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        71. Na obraz Andrzeja Patrycego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        72. Na Piotra


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        73. Na pszczoły budziwiskie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        74. Na różą


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        75. Na rym nierozmyślny


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        76. Na wieniec


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        77. Na zachowanie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        78. O Aleksandrzech


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        79. O Bekwarku


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        80. Odpowiedź


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

        81. Ofiara (Pafijej swe zwierciadło Lais poświęciła...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        82. Na toż (Gładkość od ciebie, Wenus, ale nie trwa w mierze...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        83. Ofiara (Ten pas Greta, podstarzawszy sobie...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        84. Ofiara (Tę sieć Mikołaj świętym ofiaruje...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        85. O fraszkach (Próżno mnie do dziewiąci lat swe fraszki chować...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        86. O Gąsce


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        87. O gościu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        88. O kapelanie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        89. O drugim (Co się wam widzi ten drugi?)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        90. O kaznodziei


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

        91. O Koźle


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        92. O łazarzowych księgach


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        93. O miłości (Kto naprzód począł Miłość dziecięciem malować...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        94. O nowych fraszkach


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        95. O Pelopie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        96. O proporcyjej


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        97. O rozkoszy


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        98. O rozwodzie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        99. O Rzymie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski


        100. O starym


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

        101. Z Anakreonta (Podgórski źrzóbku, czemu, patrząc krzywo...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Anakreontyk, Jan Kochanowski

        102. Z greckiego (Alkon patrząc na syna, kiedy go smok srogi...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        103. Z greckiego (Ani w młodej rozkoszy, ani w starej widzę...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        104. Z greckiego (By się wszytka nawalność morska poruszyła...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        105. Z greckiego (Nie sądź mię za umarłą, gościu mój miły...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        106. Z greckiego (Nie z Messany, nie z Argu tu, zapaśnik, stoję...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        107. Z greckiego (Nie znam się ku tym łupom: kto li to, szalony...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        108. Z greckiego (W tym grobie piękna Timas leży pogrzebiona...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski


      

      Księgi trzecie

      
        Księgi trzecie, Jan Kochanowski
      
        Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Dzieła polskie, tom 1,
        Państwowy Instytut Wydawniczy, wyd. 8, Warszawa, 1976
      

        1. Człowiek boże igrzysko


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        2. Do doktora (Fraszka a doktor — to są dwie rzeczy przeciwne...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        3. Do dziewki (Jeśli to rada widzisz, a życzysz mi tego...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        4. Do dziewki (Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        5. Do fraszek (Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        6. Do gospodarza (Nie bądź gościem u siebie, wiedz, co się w cię wleje...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        7. Do gościa (Gościu, tak jakoś począł, już do końca czytaj...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        8. Do gościa (Gościu, własną twarz widzisz przeważnej Dydony...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        9. Do gór i lasów


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        10. Do Jadama Konarskiego biskupa poznańskiego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

        11. Do Jana (Janie, cierp', jako możesz! Przyjdzie ta godzina...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        12. Do Jana (Jeśli stąd jaką rozkosz ma człowiek cnotliwy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        13. Do Kachny (Choć znasz uczynność moję i chęć prawą czujesz...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        14. Do Kachny (Po sukni znam żałobę, znam i po podwice...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        15. Do kaznodzieja


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        16. Do kogoś


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        17. Do Lubomira


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        18. Do Łask


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        19. Do Magdaleny


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        20. Do Mikołaja Firleja (Mało na tym, że moje fraszki masz pisane...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

        21. Do Mikołaja Wolskiego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        22. Do miłości (Długoż masz, o Miłości, frasować me lata?)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        23. Do miłości (Gdzie teraz ono jabłko i on klinot drogi...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        24. Do miłości (Jam przegrał, ja, Miłości! — Tyś plac otrzymała...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        25. Do miłości (Matko skrzydlatych Miłości...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        26. Do opata


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        27. Do pana (Bóg tylko ludzkie myśli wiedzieć może...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        28. Do pana (Panie, co dobrze, raczy dać z swej strony...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        29. Do Pawła (Chciałem ci „pomagabóg” kilkakroć powiedzieć...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        30. Do Pawła (Pawle, nie bądź tak wielkim panem do swej śmierci...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

        31. Do poetów


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        32.  Do Pryszki

 
        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        33. Do Reiny


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        34. Do sąsiada


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        35. Do Stanisława (Kto pija do północy, bracie Stanisławie...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        36. Do Stanisława Wapowskiego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        37. Do starosty


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        38. Do starosty muszyńskiego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        39. Do Wacława Ostroroga


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        40.  Do wojewody (Zamieszkałem do stołu twego, wojewoda...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        41. Do Zofijej


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        42. Epitafium Erazmowi Kroczewskiemu kuchmistrzowi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        43. Epitafium Grzegorzowi Podlodowskiemu, staroście radomskiemu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        44. Epitafium Jóstowi Glacowi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        45. Gadka


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        46. Małemu wielkiej nadzieje Radziwiłłowi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        47. Marcinowa powieść


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        48. Modlitwa o deszcz


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        49. Na dom w Czarnolesie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        50. Nagrobek dwiema braciej


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        51. Nagrobek Gąsce


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        52. Temuż (Ośmdziesiąt lat, a to jest prawy wiek człowieczy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        53. Nagrobek Hannie Spinkowej od męża


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        54. Nagrobek jej M. P. wojewodzinej lubelskiej


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        55. Drugi (Mężu mój, o mój mężu, śmierć nielutościwa)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        56.  Nagrobek koniowi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        57. Nagrobek kotowi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        58. Nagrobek Piotrowi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        59. Nagrobek Rózynie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        60. Nagrobek Stanisławowi Strusowi


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        61. Na heretyki


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        62.  Na lipę (Przypatrz się, gościu, jako on list mój zielony...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        63. Na lipę (Uczony gościu! Jeśli sprawą mego cienia...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        64. Na słup kamienny


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        65. Na śklenicę


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        66. Na zdrowie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        67. O błaźnie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        68. O duszy


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        69. O flisie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        70. O fraszkach (Fraszki tu niepoważne z statkiem się zmieszały...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        71. O Hektorze


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        72. O kapłanie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        73. O kołnierzu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        74. O koźle


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        75. O łaziebnikach


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        76. O Marku


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        77. O mądrości


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        78. O Mikoszu


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        79. O miłości (Głód a praca miłość kazi...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        80. O tejże (Jako ogień a woda różno siebie chodzą...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        81. O miłości (Ma już pokój Prometeus, lecz ja miasto niego...)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        82. O Necie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        83. O swych rymiech

 

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski

        84. Z Anakreonta (Nie dbałem nigdy o złoto...)

 

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Anakreontyk, Jan Kochanowski

        85. Z Anakreonta (Skoro w rękę wezmę czaszę...)

 

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Anakreontyk, Jan Kochanowski

        86. Z greckiego (Samy do swej obory woły rozpuszczone...)

 

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  
      

      
      

        Fraszki dodane

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
  

        Fraszki dodane, Jan Kochanowski

        Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Dzieła polskie, tom 1, Państwowy Instytut Wydawniczy, wyd. 8, Warszawa, 1976
      

        Nagrobek Stanisławowi Grzepskiemu

       
        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        Na Leliwę Tarnowskich


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        Na słownik Mączyńskiego


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        Pełna prze zdrowie


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        Przymówka chłopska


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      

        Źle dopijać się przyjaciela


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Fraszka, Jan Kochanowski
      
      
      
      

Hamlet


Utwór w:
Renesans, Dramat, William Shakespeare, Tragedia

Odprawa posłów greckich


Utwór w:
Dramat, Renesans, Jan Kochanowski, Tragedia

 

 

Pieśni


Utwór w:
Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń
  

Pieśni, Jan Kochanowski

Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Dzieła polskie, tom 1, oprac. Julian Krzyżanowski, wyd. 8, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1976
          

        Dedykacja


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń
          

        Księgi pierwsze

 

        Księgi pierwsze, Jan Kochanowski

        Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Dzieła polskie, tom 1,
        oprac. Julian Krzyżanowski, wyd. 8, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1976
      

        Pieśń I (Byś wszystko złoto posiadł, które - powiadają...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń II (Serce roście patrząc na te czasy!)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń III (Dzbanie mój pisany...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń IV (Złota to strzała i krom wszego jadu była...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń V (Kto ma swego chleba...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń VI (Acz mię twa droga, miła, barzo boli...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń VII (Trudna rada w tej mierze: przyjdzie się rozjechać...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń VIII (Gdzieśkolwiek jest, Bożeć, pośli dobrą godzinę!)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń IX (Chcemy sobie być radzi?)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń X (Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń
  

        Pieśń XI (Stronisz przede mną, Neto nietykana...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XII (Muszę wyznać, bo się już nie masz na co chować...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XIII (O piękna nocy nad zwyczaj tych czasów...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XIV (Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XV (Nie za staraniem ani prze mą sprawę...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XVI (Królom moc na poddane i zwierzchność dana...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XVII (Słońce już padło, ciemna noc nadchodzi...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XVIII (Czołem za cześć, łaskawy mój panie sąsiedzie...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XIX (Żal mi cię, niebogo...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XX (Miło szaleć, kiedy czas po temu...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń
  

        Pieśń XXI (Ty spisz, a ja sam na dworze...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XXII (Rozumie mój, próżno się masz frasować...)


        Utwór w: Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XXIII (Nieźle czasem zamilczeć, co człowieka boli...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XXIV (Zegar, słyszę, wybija...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XXV (Użałuj się, kto dobry, a potłucz zawiasy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń
      
              
      
      

        Księgi wtóre

       
        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieś
      

        Księgi wtóre, Jan Kochanowski

        Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Dzieła polskie, tom 1, oprac. Julian Krzyżanowski, wyd. 8, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1976
      

        Pieśń I (Przeciwne chmury słońce nam zakryły...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń II (Nie dbam, aby zimne skały...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń III (Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń IV (W twardej kamiennej wieży i za troistymi...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń V (Wieczna sromota i nienagrodzona...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń VI (Królewno lutnie złotej i rymów pociesznych...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń VII (Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń VIII (Nie frasuj sobie, Mikołaju, głowy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń IX (Nie porzucaj nadzieje...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń X (Może kto ręką sławy dostać w boju...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XI (Stateczny umysł pamiętaj zachować...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XII (Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XIII (Panu dzięki oddawajmy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XIV (Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XV (Nie zawżdy Apollo strzela...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XVI (Nic po tych zbytnich potrawach; nic po tym...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XVII (Niegodzien tego ten świat zawikłany...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XVIII (Ucieszna lutni, w której słodkie strony...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XIX (Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XX (Jaką, rozumiesz, zazdrość zjednałeś sobie...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XXI (Srogie łańcuchy na swym sercu czuję...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XXII (Proszę, jeśli się z tobą co śpiewało...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XXIII (Nie zawżdy, piękna Zofija...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XXIV (Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

        Pieśń XXV (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń
  

 

Pieśń świętojańska o Sobótce


Utwór w:
Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Pieśń

Romeo i Julia


Utwór w:
Renesans, Dramat, William Shakespeare, Tragedia

Treny


Utwór w:
Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren
  

Treny, Jan Kochanowski

Na podstawie: Kochanowski, Jan (1530-1584), Dzieła polskie, tom 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, wyd. 8, Warszawa, 1976
  
  

        Motto i dedykacja


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren II (Jeslim kiedy nad dziećmi piórko miał zabawić...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren III (Wzgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona!)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna Śmierci, oczy moje...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren V (Jako oliwka mała pod wysokim sadem...)


        Utwór w:
        Utwór w: Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren VI (Ucieszna moja śpiewaczko! Safo słowieńska!)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XI (Fraszka cnota! --- powiedział Brutus porażony...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XII (Żaden ojciec podobno barziej nie miłował...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XIII (Moja wdzięczna Orszulo, bodaj ty mnie była...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XIV (Gdzie te wrota nieszczęsne, którymi przed laty...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XV (Erato złotowłosa i ty, wdzięczna lutni...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XVI (Nieszczęściu k'woli a swojej żałości...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XVII (Pańska ręka mię dotknęła...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XIX albo Sen (Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała...)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Epitafium Hannie Kochanowskiej


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

Treny (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


Treny (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek), Jan Kochanowski 
Na podstawie: Jan Kochanowski, Treny, Drukarnia Łazarzowa, wyd. 2, Kraków, 1583
  

        [Treny - nota edytorska] (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        [Motto i dedykacja] (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Dedykacja, Jan Kochanowski

        Tren I (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren II (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren III (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren IV (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren V (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren VI (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren VII (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren VIII (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren IX (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren X (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XI (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XII (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XIII (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XIV (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)


        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XV (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XVI (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XVII (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XVIII (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren

        Tren XIX albo Sen (oprac. prof. dr hab. Piotr Wilczek)

        Utwór w:
        Liryka, Renesans, Jan Kochanowski, Tren