Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Program Atlantis EU-USA
Wpisany przez Administrator
Piątek, 05 Luty 2010 10:04
PDF Drukuj Email
8 kwietnia 2010 r. upływa termin aplikowania o środki w ramach programu współpracy EU-USA ATLANTIS (Działania na rzecz połączeń transatlantyckich i sieci akademickich)

Początek działań zaplanowano na okres między 01.09.2010 – 3.12.2010, a koniec po upływie dwóch lub czterech lat, w zależności od rodzaju projektu.

W ramach programu współpracy ATLANTIS możliwa jest realizacja 3 typów projektów:

1. Projekty studiów transatlantyckich (Transatlantic Degree projects)

Działania to zapewnie wsparcie dla konsorcjum w celu wdrożenie mieszanych/podwójnych lub wspólnych programów nauczania. Wsparcie może obejmować dotacje na mobilność studentów i kadry naukowej oraz personelu administracyjnego.

Skład konsorcjum:

- min. 2 instytucje z 2 różnych państw UE + 1 instytucja z USA lub

- min. 2 instytucje z 2 różnych państw UE + 2 instytucja z USA

Czas trwania projektu: max. 48 miesięcy.

Budżet: finansowanie uzyska 8-10 projektów, max. w wysokości 428 tys. euro

2. Projekty wspierające mobilność (Excellence in Mobility projects )

Działanie to zapewnia finansowanie rozwoju międzynarodowych programów nauczania obejmujących krótkoterminową mobilność transatlantycką niezwiązaną bezpośrednio z uzyskaniem mieszanego/ podwójnego dyplomu. Wsparcie może obejmować dotacje na mobilność dla studentów, kadry naukowej oraz personelu administracyjnego.

 

Skład konsorcjum: min. 2 instytucje z 2 różnych państw UE + 2 instytucja z USA (dodatkowi partnerzy nie wpływają na wzrost budżetu)

Czas trwania projektu: max. 48 miesięcy

Budżet: finansowanie uzyska 5-7 projektów, max. w wysokości 180 tys. euro

 

3. Środki w ramach polityki (Policy Oriented Measures )

Działania to zapewnia wsparcie dla wielostronnych projektów i działań UE i USA mających służyć wzmocnieniu współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego.

Skład konsorcjum: min. 2 instytucje z 2 różnych państw UE + 2 instytucja z USA (dodatkowi partnerzy nie wpływają na wzrost budżetu)

Czas trwania projektu: max. 24 miesiące

Budżet: finansowanie uzyska 5-7 projektów, max. w wysokości 70 tys. euro

 

Tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html

 

Procedura aplikacyjna: Wnioskodawcy europejscy składają wnioski do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, wnioskodawcy z USA przesyłają wniosek do instytucji w USA.