Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Konkurs: Zdobądź indeks Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW
Wpisany przez Administrator
Wtorek, 19 Styczeń 2010 21:21
Drukuj Email

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy
o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
pod honorowym patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pana Marka Sawickiego 

 

 

Organizatorami konkursu są Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie”. Partnerem strategicznym jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast patronat nad konkursem objął Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański. Sponsorem głównym jest producent ciągników firma Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. z Mrągowa.

Celem konkursu jest m.in. szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników oraz popularyzowanie, wśród młodzieży szkół rolniczych, znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Tym samym adresowany jest on do uczniów ponadgimnazjalnych szkół rolniczych z terenu całej Polski.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym (rozwiązanie testu opracowanego przez organizatorów) i centralnym (rozwiązanie testu, a po uzyskaniu wystarczającej liczby punktów – część ustna).

Główne nagrody w tym konkursie to 5 indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Centralna Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom Konkursu, ich opiekunom, a także szkołom dyplomy i nagrody rzeczowe i pieniężne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie, zachęcając jednocześnie do zdobywania wiedzy w zakresie zasad bhp w rolnictwie.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Produkcji