Uczelnieinfo.pl

Aktualności

Nabór na kierunki Informatyka i Budownictwo- skorzystaj z szansy, nawet do 35 tys. zł dla studenta przez okres studiów !!!!
Wpisany przez Administrator
Piątek, 25 Wrzesień 2009 10:46
Drukuj Email

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu rozpoczyna w bieżącym roku akademickim 2009/2010 realizację programu wsparcia studentów dla kierunków zamawianych:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało do publicznej wiadomości informację, że, została zakończona ocena merytoryczna wniosków nadesłanych w odpowiedzi na konkurs pn. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.2/2009, w ramach Poddziałania 4.1.2 programu Kapitał Ludzki).

 Ocenie merytorycznej poddane zostało 163 wnioski spośród 170 nadesłanych na konkurs. Spośród ocenionych wniosków, do dofinansowania wybrany został również projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu pn. „Wzrost liczby studentów kierunków technicznych jest kluczem do rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy". Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego studenci kierunków Informatyka oraz Budownictwo otrzymają wsparcie stypendialne przez cały okres studiów w wysokości 1000 zł miesięcznie. Realizacja projektu umożliwi uatrakcyjnienie niniejszych kierunków, a studenci otrzymają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach fakultatywnych z matematyki i fizyki. Ponadto, utworzona zostanie Akademia Umiejętności Technicznych, gdzie nieodpłatnie studenci będą uprawnieni do odbycia wielu kursów dodatkowych zakończonych uznawanymi przez pracodawców certyfikatami

Dzięki dofinansowaniu programu możliwa będzie realizacja następujących działań:

   1. Stypendia dla najlepszych studentów kształcących się na kierunkach zamawianych w wysokości 1000 PLN przez 3,5 roku - dla 30% studentów na roku,
   2. Programy wyrównawcze dla studentów pierwszego roku kształcących się na kierunkach zamawianych z matematyki, fizyki oraz chemii,
   3. Szeroki wachlarz bezpłatnej, dodatkowej oferty w ramach Akademii Umiejętności Technicznych:

        * kursy i certyfikaty CISCO CCNA uznawane przez pracodawców na całym świecie,
        * kursy i certyfikaty językowe w systemie TELC (branżowy język angielski oraz niemiecki),
        * kursy zarządzania projektem inwestycyjnym,
        * kursy z zakresu budownictwa - np. betony specjalne, specjalne techniki betonowania, kursy ochrony budowli przed korozją i inne.

Tworzenie programów stypendialnych dla studentów:

Stypendium przyznawane będzie najlepszym studentom z kierunków Budownictwo i Informatyka, przy czym na pierwszy rok studiów stypendium przyznawane będzie w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach następnych w oparciu o postępy w nauce. Stypendia otrzyma 30% studentów z kierunku Budownictwo i Informatyka.

Zajęcia fakultatywne z matematyki i fizyki

Realizacja zajęć fakultatywnych w postaci kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku kierunków inżynierskich. Programem objęci zostaną studenci I roku kierunków: Informatyka, Budownictwo.

Akademia umiejętności technicznych:

      Moduł CISCO CCNA dla kierunku Informatyka:(szkolenie obejmuje 4 bloki tematyczne);
  
      Szkolenie językowe TELC:
      Kursy z j.angielskiego i niemieckiego ( branżowego) dla Budownictwa w systemie TELC(A2, B1,): Poziom: A2(niższy średniozaawansowany),Poziom: B1 (średniozaawansowany). Kurs zakończony będzie egzaminem TELC i nadaniem Certyfikatu TELC potwierdzającego znajomość języka wraz z oceną z egzaminu.